NBA下注 - nba(中国)官方网站                         创立于1996年,国家高新技术企业,防爆智能控制设备源头工厂,中国防爆人机领军品牌!

您当前的位置:  防爆产品 > 工业自动化 > 防爆触摸屏(HMI)

XY800触摸屏

适用于1区/21区的防爆人机界面(HMI) Zone 1,21,隔爆兼本安型防爆触摸屏

XY900防爆触摸屏

适用于2区/21区的防爆人机界面(HMI) Zone 2、21,适用于IIC环境的防爆触摸屏

XY800-D带按钮型防爆触摸屏

1区带按钮的防爆人机界面(HMI) Zone 1、21,带按钮型的防爆触摸屏